by Regina Rojas AB:s bokningsvillkor

Till följd av COVID-19 tillämpas särskilda bokningsvillkor enligt nedan. Dessa gäller tillvidare om inget annat anges.

Din anmälan

När du bokat in dig till kurs, får du en bekräftelse via mail inom 48 timmar med information om kursen och betalningsvillkor. Din anmälan är bindande från det att du mottagit bekräftelsen.

Återtagande av anmälan, gäller enligt följande: (**för onlinekurs gäller särskilda villkor, se längre ner)

Du har rätt att återta din anmälan upp till 30 dagar före kursstart enligt följande villkor:

  • Avbokning upp till 30 dagar före kurs, återbetalas hela beloppet utan avbokningsavgift.
  • Avbokning upp till 14 dagar före kurs, återbetalas beloppet, minus avbokningsavgift på 25 %
  • Avbokning upp till 48 timmar före kurs, återbetalas beloppet, minus avbokningsavgift på 60 %
  • Vid avbokning som sker inom 48 timmar före kursstart, sker ingen återbetalning.

Avbokning ska ske skriftligen via e-post och muntligen, den är giltig först då den har bekräftats.

  • Fram till 14 dagar före kurs har du även rätt att byta till annan kurs inom samma prisklass, i mån av plats.
 

**Återtagande av anmälan för onlinekurs, gäller enligt följande:

  • Avbokning upp till 7 dagar före kurs, återbetalas hela beloppet utan bokningsavgift.
  • Avbokning upp till 72 timmar före kurs, återbetalas beloppet, minus avbokningsavgift på 25 %
  • Avbokning som sker inom 24 timmar före kursstart, sker ingen återbetalning. 
 

Köpevillkor

by Regina Rojas AB har rätt att ställa in en kurs om det inte blivit tillräckligt många deltagare eller vid sjukdom och akuta situationer. Om detta skulle ske har du rätt att återfå betald kursavgift eller boka om till en annan kurs i samma prisklass.

Kundregister

Vid anmälan godkänner du även köpevillkoren och samtycker då till att registreras med personuppgifter i by Regina Rojas AB:s kundregister. Registret är till för att kallelser till deltagarna ska kunna ske effektivt.

Registret förs också för att by Regina Rojas AB ska kunna informera om pågående och kommande kurser och andra evenemang. Om du vill avböja information, meddela by Regina Rojas AB skriftligen